• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Advice in Baralla, Os Ancares region, on the Reboiro wind farm