• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Asesoramiento en Baralla, comarca de Os Ancares, sobre el parque eólico Reboiro