• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Territorial impact of wind farms: the case of Muras