• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Asesoramento en Baralla, na Comarca dos Ancares, sobre o parque eólico Reboiro