• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Parques eólicos fóra das áreas de desenvolvemento eólico, unha oportunidade para o desenvolvemento do rural?