• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Loita pola terra: explotacións gandeiras e parques eólicos