• Facultade de Económicas

  Universidade de Vigo

 • observatorio.eolico@uvigo.gal

Presentación

O Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) é unha ferramenta de investigación, información, asesoramento e consulta para todas as persoas, empresas e colectivos interesados na enerxía eólica de Galicia. O OEGA naceu da colaboración entre a Fundación Juana de Vega, a Fundación Isla Couto e a Universidade de Vigo. Desde xuño de 2023, a Fundación Paideia Galiza forma parte do padroado do Observatorio. Esta decisión plasmouse nun Convenio asinado por Manuel Joaquín Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo; Manuel Meixide, presidente da Fundación Isla Couto; Enrique Sáez, presidente da Fundación Juana de Vega e Sandra Ortega Mera, presidenta da Fundación Paideia Galiza.

O Observatorio, liderado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia, ten por obxecto realizar investigacións sobre o sector eólico en Galicia co gallo transferir coñecemento entre os axentes participantes, ademais de favorecer a transparencia dos procesos de ocupación de terreos destinados a parques eólicos e identificar e amosar os impactos que a enerxía eólica xera no mundo rural.

As portas do OEGA están abertas para as túas consultas, preguntas ou dúbidas que poderás realizar a través do formulario de contacto.

Awesome Image

Alianza entre as partes

A colaboración entre 3 entidades privadas, as Fundacións Isla Couto, Juana de Vega e Paideia Galiza, e unha entidade pública, a Universidade de Vigo, para a creación e posta en marcha do Observatorio Eólico de Galicia, xera un espazo de colaboración que está aberto á participación de todos os actores que teñan entre seus obxectivos o fortalecemento do mundo rural.

Labregos e labregas, as súas organziacións, os movementos sociais, culturais e ambientalistas e as institucións locais, autonómicas e estatais estamos chamados a abrir canles de comunicación que nos permitan deseñar estratexias de desenvolvemento para as comunidades rurais onde elas sexan as protagonistas.

O Observatorio Eólico de Galicia pretende ser un espazo aberto para todos eles. Anímate a facernos chegar as túas ideas e suxestións.

Awesome Image
Awesome Image

ALIANZA ENTRE AS PARTES

A colaboración entre 3 entidades privadas, as Fundacións Isla Couto, Juana de Vega e Paideia Galiza, e unha entidade pública, a Universidade de Vigo, para a creación e posta en marcha do Observatorio Eólico de Galicia, xera un espazo de colaboración que está aberto á participación de todos os actores que teñan entre seus obxectivos o fortalecemento do mundo rural.

Labregos e labregas, as súas organizacións, os movementos sociais, culturais e ambientalistas e as institucións locais, autonómicas e estatais estamos chamados a abrir canles de comunicación que nos permitan deseñar estratexias de desenvolvemento para as comunidades rurais onde elas sexan as protagonistas.

O Observatorio Eólico de Galicia pretende ser un espazo aberto para todos eles. Anímate a facernos chegar as túas ideas e suxestións.

Obxectivos

O OEGA desenvolverá accións encamiñadas a impulsar a transferencia de información cuantitativa e cualitativa entre os axentes participantes, favorecerá a transparencia dos procesos de ocupación de terreos destinados a parques eólicos e amosará os impactos que isto xera no mundo rural. Complementariamente, poderá propoñer cambios normativos nos ámbitos da planificación territorial e enerxética.

Ademais de servir como repositorio de información legal, económica e ambiental dos parques eólicos e de realizar estudos e análises socioeconómicas e institucionais da enerxía eólica, o observatorio prestará asesoramento gratuíto aos axentes rurais que se atopen en procesos de negociación con promotores eólicos, como mecanismo para fortalecer a súa posición e favorecer o incremento das rendas derivadas da actividade eólica nos espazos rurais.

Por outra parte, o OEGA participará no desenvolvemento de accións encamiñadas a favorecer unha transición enerxética inclusiva, que propicie a participación das comunidades rurais como protagonistas do novo modelo enerxético e ecolóxico.
Awesome Image

Medios

O OEGA conta coas capacidades, coñecementos e experiencia no sector eólico do Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia, pertencente á Universidade de Vigo e que leva máis de 15 anos estudando os procesos vinculados cos parques eólicos no mundo rural galego e asesorando aos propietarios e propietarias dos terreos eólicos. Nese senso, a rede de contactos do GIEEAH e das Fundacións Isla Couto, Juana de Vega e Paideia Galiza son elementos que favorecen a difusión do Observatorio e de todas as actividades vinculadas con el. O OEGA localízase fisicamente na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo no Campus de Lagoas-Marcosende. Así, o OEGA dispón dos recursos físicos que lle nutre a citada Facultade e a propia Universidade

A nosa historia

 • 10 de xaneiro de 2019

  Creación do OEGA a partir da sinatura de Convenio por Joaquín Reigosa, reitor da Universidade de Vigo; Manuel Meixide, presidente da Fundación Isla Couto, e Enrique Sáez, presidente da Fundación Juana de Vega
 • 9 de febreiro de 2019

  Participación do OEGA nunha Reunión informativa organizada por un colectivo de afectados en Coristanco.
 • 6 de abril de 2019

  Participación do OEGA nunha xornada cunha palestra sobre parques eólicos e Comunidades de Montes en Cerdedo.
 • 6 de maio de 2019

  Primeira Xuntanza do Comité Asesor do Observatorio Eólico de Galicia na FCEE de Vigo.
 • 14 Decembro 2019

  Lanzamento do informe “Impacto económico da enerxía eólica no medio rural galego: Contexto, cambios e oportunidades”
 • 29 setembro 2020

  Presentación ós Grupos Parlamentarios a proposta de Contrato Tipo para os parques eólicos en Galicia
 • 2 Outubro 2020

  Lanzamento do Seminario Internacional para un Sistema Enerxético Sustentable e Equitativo
 • 8 Outubro 2020

  OEGA lanza o Contrato Tipo para parques eólicos á sociedade galega
 • 24 Outubro 2020

  OEGA participa no Congreso sobre Áreas Fraxiles, organizado pola Universidade de Trieste, a Universidade de Pádova e a Aree Fragili Associazione en Italia
 • 19 Febreiro 2021

  Publícase a Guía para o incremento do valor social e do valor económico da enerxía eólica nas comunidades rurais
 • 24 maio 2021

  OEGA participa no Fondo de Defensa Xurídica da Cordilleira Cantábrica
 • 1 Outubro 2021

  OEGA incorpórase á Coalición pola Enerxía Comunitaria
 • 10 Marzo 2022

  Nova publicación do OEGA: un profundo estudo sobre a dinámica eólica en Muras (Lugo)
 • 21 Novembro 2022

  OEGA fai público o informe que avala ás CMVMC como formas xurídicas aptas para seren Comunidades Enerxéticas
 • 6 Xuño 2023

  A Fundación Paideia Galiza incorpórase ao padroado do Observatorio, xunto coas Fundación Isla Couto e Juana de Vega

As nosas Consultas

Consultas de empresas
Consultas de particulares
Consultas de particulares
Consultas de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común
Consultas de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común
Consultas de institucións
0
Consultas
0
Proxectos
0
Parques
0
Socios

Novas