• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Os xestores do 20% do territorio galego, as Comunidades Veciñais de Montes en Man Común, excluídas por terceira vez das axudas á descarbonización para o fomento de comunidades enerxéticas