• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

The Director of the GWO collaborates with the Galician Culture Council