• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

From Mallorca to the mountains of Terra de Caldelas, Terra de Trives, Valdeorras and Quiroga: express wind farms for depressed areas