• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Terra Chá, potencia eólica galega nun contexto de deterioro humano e económico