• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Titulares e reservas para unha carreira con premio: a actuación de Enel Green Power España nas comarcas máis setentrionais de Galicia