• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Propietarios de tierras eólicas reciben menos de 750 euros por MW