• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Enerxía comunitaria en Europa. Unha oportunidade para avanzar na equidade do sistema enerxético.