• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Innovación tecnolóxica e enerxías renovábeis: camiñando cara a independencia enerxética