• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Concentración parcelaria e enerxía renovable: de Portodomouros a Zamorra e Estivadas