• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

As comunidades enerxéticas rurais transfronteirizas: unha realidade emerxente no poder da cidadanía