• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Asesoramento do OEGA na Serra do Cereixido: concellos de A Rúa e Quiroga