• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Marco Xurídico e Enerxías Renovábeis: o caso dos parques eólicos