• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Desembarcan en Galicia especuladores que ofrecen contratos abusivos aos propietarios de terras sen teren sequera un proxecto eólico