• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Conflitos socioambientais vinculados con parques eólicos en Galicia