• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Terceira sesión dos Venres ao Vento, 13 de novembro. A enerxía eólica desde a perspectiva local: Câmaras Municipais portuguesas e Concellos galegos.