• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Segunda sesión dos Venres ao Vento, 6 de novembro. A enerxía eólica desde a perspectiva dos emprendedores: Galicia e Portugal.