• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

OEGA parte do panel internacional de expertos sobre eólica en Italia, na Conferencia sobre Territorios Fráxiles