• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

OEGA publica artigo na revista Sustainability sobre os impactos locais da enerxía eólica en Galicia